Vienības laukums

 

Vienības laukums ir lielākais no Cēsu pilsētas laukumiem, kurā krustojās galvenās maģistrālās ielas. Vienības laukuma centrā, maģistrālo plūsmu krustpunktā, projektēta apļveida kustība, kas savieno Vecpilsētas loku ar galvenajām pilsētas ielām.   Vienības laukums sastāv no divām funcionālām zonām – transpota plūsmas zona, un publiskā rekreācijas zona, jeb zaļā zona, kas savukārt ir sadalīta divas daļās. Primāri tika izvērtētas iespējas, kā esošās publiskās teritorijas abas zonas funcionāli un droši savienot.

 Lai gājēju plūsmu virzītu laukuma virzienā tek projektētas papildu gājēju pārejas no Valmieras ielas abām pusēm, tādējādi aicinot cilvēkus ieiet parkā. Tiek izveidoti jauni ieejas punkti zaļajā teritorijā, kas savukārt ar diognāļu palīdzību tiek savienoti savā starpā, veidojot dinamisku iekšējāš gājēju plūsmas tīklu. Tādējādi sadalot paltību un veidojot lauztas formas „Zaļās salas”, kuras veidotas no iepriekš saspriegtiem betona blokiem, kuri ieenkuroti konstrukcijā, kas veidota no pāļveida pamatiem ar virsū stiprinātu pārseguma konstrukciju , pie kuras pieenkurieti bloki, ņemot vērā to, ka teritorijā atradušies Konventa kapi un tādējādi  plaša mēroga zemes darbi nebūtu vēlami Pā ārējo perimetru tiek izvietotas “zaļās salas” – tādējādi sadalot parka teritoju zonās – transporta un rekreācijas. Salas projektētas no iepriekš saspriegtiem betona blokiem ar slīpumu. “Zaļo salu” iekšējā zonā tiek paredzēti zemie apstādījumi – zemcietes, graudzāles u.c. Uz betona blokiem tiek izvietoti termokoksnes soliņi. 

Laukuma centrālajā daļā tiek veidota simetrijas ass, kas atrodas pret Uzvaras pieminekli, tādējādi īpaši akcentējot laukuma dominanti. Pretī viesnīcai Kolonna, saskaņā ar projektēšanas uzdevā notiektajām prasībām laukuma centrālai sabiedriskās plūsmas trajektorijai pieslēdzas gājēju plūsma, kas vērsta pret viesnīcu Kolonna, tādējādi izveidojot  plūsmu krustpuntu, kur novietots vides objekts (gaismas simbols).  

 

Koncepts

 

Vienības laukumā esošais Uzvaras piemineklis – “No zobena saule lēca”, ir laukuma centrālais elements.  Tas veidots no Sāmsalas dolomīta. Virspamata daļā atrodas stilizēta liesmu motīva integrācija, kas kalpo kā pamats, laukuma koncepcijas tālākai izstrādei.  Laukuma gājēju plūsmas lauztās līnijas ir atsauce uz pieminekļa virspamata daļā esošajām liesmu motīva integrācijai, un simbolize Latvijas ceļu pretī brīvībai.

Vienības laukuma centrālajā zonā  primāro gājēju plūsmu krustpunktā novietots stilizēts gaismas simbols ( ) ,kas veidots no perforētām metāla loksnēm, kuru augšējā daļā iestrādāts LED apgaismojums.

Laikuma noslēdzošais elements – stilizētā formā veidots akmenī iecirsts zobens, kas atrodas laukuma ziemeļaustrumu daļā.  Elements simbolizē Latvijas tautas grūto ceļu pretī brīvībai.

Cēsu vienības laukuma pārbūve
Cēsu vienības laukuma pārbūve

Konkursa priekšlikums

press to zoom
Cēsu vienības laukuma pārbūve
Cēsu vienības laukuma pārbūve

Konkursa priekšlikums

press to zoom
Cēsu vienības laukuma pārbūve
Cēsu vienības laukuma pārbūve

Konkursa priekšlikums

press to zoom