Koncepts

 

Jaunbūves apjoms veidots tā, lai iekļautos pilsētbūvnieciskajā mērogā, respektējot apkārtējās apbūves noteiktos augstuma parametrus un pagalma veidošanas nosacījumus. Ņemot vērā vēsturisko teritorijas attīstību un ‘’Miera ielas Republikas‘’ statusu, tika radīts jauns ēkas veidols, kas atspoguļotu šīs teritorijas būtību.

 Ēkas pamatforma atvasināta no zemesgabala perimetrālajiem izmēriem un tās apjoms sniedzas septiņu stāvu augstumā. Pirmā stāva apjoms tiek sadalīts veidojot brīvi pieejamu un caurstaigājamu platību virzienā no Miera ielas uz Šarlotes ielu, kas tiek veidots kā gājēju pasāža, kurai piekļaujas pagalma zona, kas veidota ierāvumā, piešķirot publiskajai telpai vairāk privātuma. Pirmā stāva publiskā zona ir labiekārtota izmantojot zaļās sienas un labiekārtojuma elementu integrāciju vidē.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta blakusesošās Rīgas sabiedriskā transporta pieturas integrācijai ēkas kopapjomā. Šī iemesla dēļ tiek veidots ierāvums pirmā stāva līmenī, lai radītu papildus publisko telpu, kā arī veicinot plūsmas virzību uz ēkas tirdzniecības zonām. Šādi ierāvumi veidoti gan Miera ielas, gan Šarlotes ielas frontēs. Fasādes apdarē izmantotas stiklotās fasāžu sistēmas, ar ritmisku rāmja dalījumu, kas pārklātas selektīvā stikla pārklājumu, lai nodrošinātu vienmērīgu mikroklimatu telpās, un pārklāts ar NANO pārklājumu, lai atrisinātu biežās apkopes nepieciešamību. Fasādes pret Miera un Šarlotes ielām risinātas ar dinamiska motīva integrāciju, kas sasaucas ar Šarlotes ielas pusē esošo zaļo zonu, ienesot fasādē dabas motīvu. Ēkas gala fasādes un iekšpagalma fasādes apdarē izmantotas škiedrcementa apdares plāksnes, kas stiprinātas uz alumīnija profila.

 

Būvapjoms veido 26,30m augstu stūra akcentu, kas pārsniedz RVC_AZ_TIAN noteikto 24m kores augstuma atzīmi uz Miera un Šarlotes ielas stūra. Ņemot vērā konkursa pielikuma vizuālā lauka analīzi - pilsēttelpas garengriezumus ar kritiskajiem augstumiem, kur Brīvības ielas raksturs ir neviendabīgs un pretējās ielas ēkas kores augstums uz Brīvības un Matīsa ielas stūra ir 32,60m, šis augstums attaisno nepieciešamo stūra akcentu.Kā arī tiek ņemta vērā Konkursa nolikuma sastāvā esošā Valsts Kultūras pieminekļu inspekcijas saglabāšanas padomes izraksts no  266. Sēdes protokola, kur tiek pieļautas atkāpes veidot jauno būvapjomu, no Rīgas vēsturiskā centra apbūves noteikumos noteiktajiem maksimālajiem ēku augstumiem. Stūra akcents veidots kā funkcionāli izmantojama platība, kas saslēdzas kopā ar 6. stāva biroju platību un veido atvērtu divu stāvu biroju plānojumu ar iespējām to izmantot kā showroom zonu.

IEKŠPAGALMS

 

Iekšpagalms tiek veidots kā ierāvums, kas atvasināts no gājēju zonas, kas caurstrāvo ēkas apjomu no Miera ielas uz Šarlotes ielu. Tā kā ēkas ārsienas nav iespējams izveidot paralēli, zemesgaba konfugurācijas dēļ, tad ir iespējamas atkāpes no RVC_AZ_TIAN izdotajiem pagalma noteikumiem, paredzot mazāku pagalma platību un iebrauktuves platumu. Pagalms tiek veidots kā ierāvums ar akcentu uz privātumu, kas tiek nodrošināts ar labiekārtoju elementu un „zaļās sienas”integrāciju.

 

PLĀNOJUMS

 

Pirmā stāva līmenī tiek paredzēts foajē, no kura tiek koordinēta, darbinieku un apmeklētāju plūsma. Katrā stāvā tiek paredzēta servera telpa. Kāpņu telpa tiek izvietota ēkas centrālajā daļā, lai nodrošinātu nosacīti vienādus attālumus līdz evakuācijas izejām no tālākajiem ēkas punktiem. Kāpņu telpa veidota ar visgaismu ēkas 7. stāvā. Biroju platības projektētas tā, lai neveidotos vizuāls kontakts starp divām atsevišķi iznomājamām biroju platībām. Biroju tips C ir atvērts pret Šarlotes ielas pusi, savukārt, Biroju tips D ir atvērts gan pret iekšpagalmu, gan pret Miera ielas pusi, bet savā stārpā abi biroji saglabā privātumu.

 

TIRDZNIECĪBAS PLATĪBA, BIROJU PLATĪBA

 

Pirmā stāva līmenī tiek izvietota tirdzniecības platība, piedāvājot klientam trīs dažādu tipu tirdzniecības platības (A;B;C) sākot no 88.85m2 – 166.30m2i. Modulī tiek iekļauta noliktavas platība, WC un tirdzniecības platība. Tirdzniecības platības tiek veidotas ar divām atsevišķām ieejām, vienu paredzot no foajē, otru no ārpuses. Īpaša uzmanība tiek pievērsta ērtai apmeklētāju plūsmai, veidojot t.s. transporta tuneļus, lai atdalītu tirdzniecības zonu no transporta zonas. 

Savukārt no 2.-7. stāvā atrodas biroju zona, kurā pieejami 6(A;B;B+;C;D;E) modifikāciju biroju platības no 130.50 m2 – 227.70 m2. Biroju klasifikācija atbilst B klasei. Biroju platībā tiek iekļauts, atsevišķa biroja platība biroja vadītājam, apspriežu zāle, biroja platība ar transformējamām stikla starpsienām, lai vajadzības gadījumā būtu iespēja biroja platību apvienot, kā arī virtuves zona un sanmezgls. 7. stāvā izvietota atvērta tipa biroja platība divos stāvos, kas apvienota ar 6. stāvā izvietoto biroja platību B+, veidojot funcionāli izmantojamu platību, kuru iespējams izmantot arī kā showroom zonu.

Biroju ēka, Rīga, Miera iela 1
Biroju ēka, Rīga, Miera iela 1

Konkursa priekšlikums Rīga, Miera iela 1 2. vieta

press to zoom
Biroju ēka, Rīga, Miera iela 1
Biroju ēka, Rīga, Miera iela 1

Konkursa priekšlikums Rīga, Miera iela 1 2. vieta

press to zoom
Biroju ēka, Rīga, Miera iela 1
Biroju ēka, Rīga, Miera iela 1

Konkursa priekšlikums Rīga, Miera iela 1 2. vieta

press to zoom
Biroju ēka, Rīga, Miera iela 1
Biroju ēka, Rīga, Miera iela 1

Konkursa priekšlikums Rīga, Miera iela 1 2. vieta

press to zoom
Biroju ēka, Rīga, Miera iela 1
Biroju ēka, Rīga, Miera iela 1

Konkursa priekšlikums Rīga, Miera iela 1 2. vieta

press to zoom