Esošā situācija

 

Iepazīstoties ar Valmieras Kultūras nama pieejamiem inventarizācijas plāniem un meta izstrādes izpildāmo programmu, aptverot esošos un jaunveidojamos apjomus, esošajā situācijā daļēja parbūve būtu ļoti grūti izpildāma attiecīgi mūsdienu funkcionālajām prasībām. Arī arhitektoniskais un tehniskais stāvoklis palīdzēja pieņemt lēmumu par esošā apjoma pilnīgu demontāžu, paredzot jauna būvapjoma attīstību, gandrīz iekļaujoties esošajā ēkas perimetrālajā zonā, kas nepārsniedz trīs stāvu apbūvi, pievienojot atvērtas, stiklotas plaknes. Esošais kultūras centrs pilsētvidē iezīmējās ar balto krāsu, līdz ar to arī jaunajā apjomā tiek izmantota tieši baltā krāsa.

 

Konceptuālā ideja

 

Konceptuālais redzējums paredz apbūvi izvērst trijos stāvos, kuros integrētas dažādas funkcionālas telpu grupas, kas apvienotas apjomos. Iepazīstoties ar esošā Valmieras Klutūras nama vēsturisko būvniecības procesu un gaitu, noskaidrojās fakts, ka ieejas zona bija plānota pret Rīgas ielu, taču tā tika izbūvēta uz parka pusi. Atsaucoties uz šo faktu, galvenā ieeja tiek paredzēta no Rīgas ielas puses ēkas galvenā stūra, padarot Valmieras Kultūras centra galveno ieeju pamanāmāku un aicinošāk, tādējādi saglabājot esošo cilvēku plūsmu un piesaistot jaunus apmeklētājus. Ēka tiek veidota kā multifunkcionāls centrs Valmieras sirdī, kas izceltos ar savu unikalitāti, respektējot kultūrvēsturisko vidi, kur satiktos visas vecuma grupas, sekmējot jaunrades attīstību un kultūras vērtības, saglabājot tradīcijas un nodrošinot profesionālo attīstību.

Ieejot ēkā kā vienojošais elements tiek izmantots vestibils, kas savieno lielo zāli.. Vestibilā ir novietotas galvenās kāpnes, kas sniedzas līdz trešā stāva apjomam, kas darbojas arī kā akcents vestibilā, zem kura izvietota galvenā garderobe. Apjomā tiek izmantoti vienkārši materiāli – apmests betons baltā krāsā, kurā dominē stikolas plaknes ar vertikālu, vienādu dalījumu.

 

Telpiskais risinājums

               

Pirmā stāva apjomā galvenais akcents tiek likts uz Lielo zāli un skatuvi, saglabājot tās izmērus un novietojumu, zālē paredzot transformējamas sēdvietas gan partera daļā, gan pacēlumā. Transformējamie krēsli tiek paredzēti kā atsevišķas vienības, viegli sakomplektējami un izjaucami, kā arī pacēlumu daļu ir iespējams pilnībā izjaukt un novietot noliktavā, kas atrodas pie pašas zāles. Lielās zāles apjoms sniedzas divu stāvu augstumā, nodrošinot telpu akustikās prasības. Skatuve saistīta ar tehniskajām telpām, kā arī ar grimmētavām un atpūtas telpu. Skaītāju plūsmas ērtībām ir paredzētas izejas uz abām pusēm no zāles, tādēļ ir paredzēta otra, neuzsvērta ieeja/izeja uz autostāvvietu pusi.  Vestibils veidots plašs un izgaismots, kur uzturēties vairāk kā 700 cilvēkiem. Otrajā stāvā izvietotas administratīvās telpas, tūrisma centrs un restorāns ar atsevišķu ieeju no Rīgas ielas puses. Trešajā stāvā izvietota Kamerzāle ar skatuvi, kas saistīta ar grimmētavām. Kamerzālē, tāpat kā Lielajā zālē, tiek izvietotas transformējamas sēdvietas, kuras iespējams viegli transformēt pēc vajadzības. Apjomam tiek nodrošināta piekļuve gan no vestibila puses, gan no Rīgas ielas puses, tādēļ šajā stāvā izvietojas mazā zāle un baleta zāle, kā arī nodarbību un biroju telpas.

Valmieras kulktūras centrs Vol 2
Valmieras kulktūras centrs Vol 2

Konkursa priekšlikums Valmiera, Rīgas iela 10

press to zoom
Valmieras kulktūras centrs Vol 2
Valmieras kulktūras centrs Vol 2

Konkursa priekšlikums Valmiera, Rīgas iela 10

press to zoom
Valmieras kulktūras centrs Vol 2
Valmieras kulktūras centrs Vol 2

Konkursa priekšlikums Valmiera, Rīgas iela 10

press to zoom